รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แตงโมลาย 1122 (F1) – 1122

   
ลักษณะ: ทรงกลม ผิวเขียว มีลายเขียวเข้มสลับ น้ำหนัก 11-12 กก.
อากาศที่เหมาะสม: ร้อน,ฝน
ระยะเวลาในการปลูก: อายุ 70 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้

แตงโมจินตหรา (F1) – 1175

   
ลักษณะ: ผลกรมรี ผิวเขียว ลายเขียวเข้ม เนื้อแดง เปลือกแข็ง หนัก 3-4 กก.
อากาศที่เหมาะสม: ทั้งปี
ระยะเวลาในการปลูก: อายุ 70 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้

แตงโมกินนารี (F1)

   
ลักษณะ: ผลกรมรี ผิวเขียวเข้ม เนื้อแดงจัด เปลือกแข็ง หนัก 4-5 กก.
อากาศที่เหมาะสม: ร้อน,ฝน
ระยะเวลาในการปลูก: อายุ 70 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้

แตงโมตอปิโด(F1) – ราชินีดำ

   
ลักษณะ: ผลกรมรี ผิวเขียวดำ เนื้อแดง รสหวานกรอบ นน 4-5 กก
อากาศที่เหมาะสม: ร้อน,ฝน
ระยะเวลาในการปลูก: อายุ 70 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้

แตงโมเนื้อเหลือง (F1) – Yellow baby

   
ลักษณะ: ผลทรงกลมรีม นน. 3-4กก ผิวเขียวอ่อน, ลายเขียวเข้ม ,เมื้อเหลืองจำปา
อากาศที่เหมาะสม: ร้อน,ฝน
ระยะเวลาในการปลูก: อายุ 70 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้

.